Những chính sách thay đổi liên quan đến ngành ô tô nhất định phải biết

Dán thẻ định danh ô tô, xe kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp camera hành trình, 100% xe buýt sẽ là xe “xanh”… là những chính sách mới sẽ được áp dụng trong tương lai gần.

Dán thẻ định danh ô tô

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mới đây đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Trong đó, Chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô

Xe kinh doanh phải lắp camera hành trình

Từ 1/7/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Từ 1/7/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu, biển hiệu

Trong đó, Nghị định 47/2022/NĐ-CP bổ sung khoản 8 Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này.

“Xanh” hóa xe buýt từ 2025

Từ 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Từ 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh

Theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Nguồn:tapchicongthuong.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan