Có đóng BHXH khi nghỉ thai sản?

Người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH

Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thị Hạnh (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: Người lao động (NLĐ) đóng BHXH nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng các chế độ thai sản, ốm đau... Vậy trong thời gian NLĐ đang nghỉ thai sản thì có đóng BHXH không?

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ. Như vậy, NLĐ trong thời gian hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH.

Lượt xem: 78
Tác giả: Theo nld.com.vn
Tin liên quan