Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bộ GTVT yêu cầu bỏ giấy cam kết phòng chống COVID-19 khi lên máy bay, tàu hỏa
Từ ngày 25-10, hành khách đi máy bay, tàu hỏa không phải viết bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19.