Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ban kiểm soát, kiểm soát viên
09/06/2023
Ngày 8/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị Công tác Kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty ...