Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhiều tiềm năng hợp tác giữa EVN và Ericsson
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tiếp và làm việc với ông Denis Brunetti - Chủ tịch Ericsson tại Việt Nam, Myamar, Campuchia ...