Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Một cân thịt lợn, từ trang trại tới bán lẻ giá tăng 70%
Để quản lý giá hiệu quả cần bảo đảm cung cầu hàng hóa không để đứt gãy chuỗi cung ứng và nhất là phải giảm các khâu trung gian. Đơn cử 1 kg thịt lợn, ...