Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Truyền tải điện Quảng Trị phổ biến giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức văn hóa EVNNPT
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc định hướng nhận thức và hành vi theo ...
Quảng Trị: Phối hợp tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại huyện Hướng Hóa
Ngày 2/6, Sở Công thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an tỉnh, ...
Quảng Trị: Tăng cường công tác đảm bảo công tác  an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện Quốc gia
Ngày 02/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký văn bản chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ ...
Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Trị tổ chức đại hội VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 22/6, Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.