Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời như thế nào?
Ngày 22/12/1944 là ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo chỉ thị của ...